Privatlivspolitik

Dine personlige oplysninger skal opbevares sikkert og fortroligt. Vi indsamler aldrig personoplysninger uden, at du selv har givet os disse oplysninger.

Dette website ejes og administreres af

Peytz Mail A/S
Rentemestervej 56C
2400 København NV
Danmark

70 60 48 36
info@peytzmail.dk
CVR 41129190

Læs vores Cookiepolitik.

Brug af personoplysninger

Vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering eller deltagelse i f.eks. en undersøgelse, tilmelding til et arrangement mv. Her indsamles typisk oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail eller interesser. Vi videregiver eller sælger ingen persondata til tredjepart.

I forbindelse med udsendelse og interaktion med vores nyhedsbreve sker der indsamling af IP-adresse, information om operativsystem og terminaltype og information om klik og åbninger.

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge Databeskyttelsesloven og EU’s Persondatafordning (General Data Protection Regulation, GDPR) skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer personhenførbare oplysninger på servere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter.

I forbindelse med salg, marketing og support kan der overføres personoplysninger til databehandlere, der er certificeret i forhold til “The EU-U.S. Data Privacy Framework”.

Vi sørger for, at dine persondata er beskyttet, og at databehandlingen er dækket af databehandleraftaler godkendt af EU-Kommissionen og Datatilsynet. Dette sikrer dine rettigheder, og at beskyttelsesniveauet følger dine data.

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

Vi foretager årligt IT-revision, der udføres af eksterne IT-revisorer. Det resulterer i to revisionsrapporter om henholdsvis IT-sikkerhed og om persondata - ISAE 3402 og ISAE 3000.

Kontakt vedr. personoplysninger

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge Databeskyttelsesloven og Persondataforordningen ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. 

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. 

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet.

Hvis du ønsker at få besked om hvilke data, Peytz Mail har om dig, skal du kontakte:

Peytz Mail
Rentemestervej 56C
2400 København NV

Telefon: +45 70 60 48 36
info@peytzmail.dk